Razvoj softvera Razvoj softvera Razvoj informacionih sistema, web sistema i sadržaja za mobilne i pametne telefone, EDI (elektronska razmena podataka), sistemi za onlajn transakcije, industrijska audio-vizuelna oprema, sistemi upravljanja za univerzitete, alati za rad sa bazama podataka, usluge za obezeđivanje virtuelne infrastrukture. VIEW DETAILS Usluge razvoja sistema Usluge razvoja sistema U Japanu, Severnoj Americi i Evropi VIEW DETAILS Usluge sistemskog održavanja Usluge sistemskog održavanja na daljinu u Japanu, Severnoj Americi i Evropi VIEW DETAILS Usluge IoT aplikacija Usluge IoT aplikacija za ceo svet VIEW DETAILS
Go to Top