Usluge ofšor razvoja sistema

 1. Razvoj informacionih sistema
 2. Veb sistemi i aplikacije za mobilne i pametne telefone
 3. Sistemi za upravljanje univerzitetima

ODRŽAVANJE SISTEMA NA DALJINU

 1. Ažuriranje i instalacija sistema
 2. Pružanje daljinske tehničke pomoći i podrške korisnicima
 3. Pomoć u rešavanju problema sa softverom i hardverom na daljinu
 4. IT help desk

Robotska Automatizacija Procesa

 1. Softverski roboti automatizuju ponavljajuće zadatke u poslovnim procesima
 2. Roboti imitiraju ljudske akcije kako bi komunicirali sa računarskim sistemima i aplikacijama
 3. Vrše unos podataka, manipulaciju podacima pa čak i donošenje odluka
 4. Povećanje efikasnosti, smanjenja grešaka i poboljšanja produktivnosti u raznim industrijama